skip to Main Content

Leping

 •   Mida peab investor tegema laenulepingu sõlmimiseks?

Investor peab finantseerimisperioodi jooksul sõlmima laenulepingu ning tegema rahalise ülekande. Kõige ülejäänu eest hoolitseb Elektritransport OÜ.

 •   Mis on Elektritransport OÜ kohustused investori ees?

Elektritransport OÜ kohustus on soetada investorite käest kaasatud rahaga auto, seada sellele investorite kasuks registerpant, rentida auto välja ning teha investorile graafikujärgseid makseid.

 • Kas elektriauto ostetakse ainult antud ühisrahastuvooru raames Elektritransport OÜ-le ja osalejad on laenu sissenõudmisel auto 100% omanikud grupina või kaasatakse ka mujalt raha?

Elektriauto ostmiseks vajalikust summast 90% kaasatatakse ühisrahastuvooru raames ning 10% finantseerib Elektritransport OÜ. Elektriauto omanikuks saab Elektritransport OÜ.

 • Kas siis, kui tahan investeerida kahe elektriauto soetamisse, tuleb sõlmida kaks laenulepingut?

Jah. Iga auto soetamiseks vajamineva summa kaasamiseks korraldatakse eraldi ühisrahastuse voor, mistõttu on iga laenulepingu sõlmimise aeg ja täitmise tingimused erinevad.

 • Kas lühemaks perioodiks kui viis aastat saab ka investeerida?

Praegusel hetkel pakume võimalust investeerida kolmeks aastaks ainult intressimaksetega (bullet) graafikuga ja viieks aastaks annuiteetgraafikuga. Bullet tüüpi näidisgraafikuga on võimalik tutvuda SIIN.

 • Kuidas toimub laenu põhiosa tagastamine ja intressi tasumine?

Laenu põhiosa tagastamine ja intressi tasumine toimub annuiteetgraafiku alusel igakuiselt võrdse suurusega maksetena. See tähendab, et põhiosaga võrdse summa saab tagasi 45 kuu pärast pärast. Maksete näidisgraafikuga on võimalik tutvuda SIIN.

 • Kas intress võib 5 aasta jooksul muutuda?

Laenulepingus fikseeritakse intressimäär viieks aastaks ning laenulepingus fikseeritud intressimäära laenuperioodi jooksul ei muudeta. Küll aga jätab Elektritransport OÜ omale õiguse laen ennetähtaegselt tagasi maksta.

 • Kas ühest laenulepingust saadav raha on võimalik reinvesteerida järgmise elektriauto soetamisse?

Jah. Kui reinvesteerimise hetkel on avatud järgmise auto soetamiseks vajamineva summa kaasamiseks korraldatav ühisrahastuse voor, on see võimalik.

 • Mis on rahastusvooru suurus?

Iga rahastusvooru suurus sõltub elektriauto soetamise tingimustest ning elektriauto soetamiseks finantseeringu kaasamise vajadusest. Siiani toimunud rahastusvoorud on olnud vahemikus 13 – 16 tuhat eurot.

 • Kas tagasimaksed võib investor saada ka harvem kui kord kuus?

Investorid, kes mingil põhjusel ei soovi igakuiselt tagasimakseid saada, võivad sellest Elektritransporti teavitada ning neile koostatakse uus tagasimaksegraafik. Arvutuskäik on sama, muutub ainult tagasimakse periood (näit. kord kvartalis või kord aastas), harvemad tagasimaksed ei suurenda intressitulu.

Lepingu lõppemine

 • Kas laenulepingut on võimalik ennetähtaegselt lõpetada?

Investor saab lõpetada laenulepingu üksnes Elektritransport OÜ poolse laenulepingus nimetatud rikkumise korral. Muul juhul ei ole investoril võimalik laenulepingut ennetähtaegselt lõpetada.

 • Kas laenulepingut on võimalik edasi müüa?

Investor saab müüa edasi laenulepingust tulenevad nõuded. Kui investoril ei õnnestu laenulepingust tulenevatele nõuetele ostjat leida, võib investor võtta ühendust Elektritransport OÜ-ga, kes saab pakkuda seda võimalust oma investorkogukonnale.

 • Mis saab pärast laenulepingu lõppemist?

Pärast laenulepingu lõppemist on investoritel kohustus anda nõusolek nende kasuks seatud registerpandi kustutamiseks. Muid kohustusi investoritel seoses lepingu lõppemisega ei ole.

Registerpant

 • Mis on registerpant?

Registerpant annab isikule, kelle kasuks see on seatud, õiguse rahuldada pandiga tagatud nõue panditud eseme arvel (nii, nagu hüpoteegipidaja saab rahuldada hüpoteegiga tagatud nõude kinnisasja arvel). Rohkem infot registerpandi kohta leiab Maanteeameti kodulehelt.

 • Kuidas toimub kohustuse täitmine, kui tekib vajadust nõuda sisse osaregisterpandi summa? Summaks on lepingu järgselt osaregisterpant + 10%, kuid mis järjekorras täidetakse kohustused?

Kui pandiga tagatud nõuet ei täideta, on pandipidajal õigus nõuda, et pandiga koormatud elektriauto müüakse sundenampakkumisel ning pandiga tagatud nõue rahuldatakse elektriauto müügist saadud raha arvelt. Kuna erinevate laenuandjate pandid asuvad ühel ja samal järjekohal, rahuldatakse nende nõuded üheaegselt võrdeliselt nõuete suurusega. Pandiga tagatud nõude summa lähtub sellest, et elektriauto ostmiseks kaasatava raha hulk ei ületa 90% elektriauto turuväärtusest ning pandiga tagatud nõue väheneb sama kiiresti või kiiremini, kui elektriauto turuväärtus.

Riskid

 • Mis on investeerimisega kaasnevad riskid?

Investori jaoks on suurimaks riskiks see, et Elektritransport OÜ rentnik ei suuda oma kohustusi teenindada, autole uue rentniku leidmine ebaõnnestub ja meil tuleb auto müüa. See protsess võib olla aga aeganõudev. On ebatõenäoline, kuid võimalik, et auto müügist saadavatest vahenditest ei piisa, et kogu põhiosa jääki investoritele tagastada. Selle riski maandamiseks investeerib Elektritransport OÜ igasse autosse omakapitali auto maksumusest minimaalselt 5%.

 • Mis on alternatiivsed võimalused kui antud leping läbi kukub/partner pankrotti läheb?

Renditavad autod kuuluvad Elektritransport OÜ-le. Partneri pikaajalise lepingurikkumise või pankrotti mineku korral leiab Elektritransport OÜ autole uue rentniku või müüb auto maha. Esimesel juhul jätkab Elektritransport OÜ laenu tavapäraseid tagasimakseid ning teisel juhul tagastab Elektritransport OÜ laenu investoritele ennetähtaegselt. Eestis on mitmeid ettevõtteid, kes sarnasest rendivõimalusest huvitatud oleks.

Elektriautode rentimine

 • Miks rentnikud ise autosid ei liisi?

Põhjuseid, miks ettevõtetel on mugavam Elektritranspordilt autosid rentida on mitmeid. Esiteks, on hetkel elektriautode turul olukord, kus uute ja vähekasutatud autode hinnavahe on pea kahekordne, seda tänu Kredexi toetusele, mille väljastamine lõpetati 2014 aastal. Teiseks, annab Elektritransport ettevõtetele paindlikuse, võimaldades näiteks maksepuhkust olukorras, kus auto ei teeni ettevõttele raha. Kolmandaks, on liisingfirmade nõuded üsna jäigad, näiteks ei soovita näha, et ühel autol on mitu erinevat tihti vahetuvat juhti.

 • Mis autosid te rendite ja miks just neid?

Oleme valinud autodeks teise põlvkonna Nissan Leafid, millel on olemas ka meie kliimas vajalik soojuspump. Nende autode töökindlus on ennast Eesti oludes hästi tõestanud. Suurima läbisõiduga Leafid on läbinud Eestis juba ligi 300 000 kilomeetrit.

 • Mis tingimustel te auto ostate? Mis on auto näitajad?

Soetame järelturult teise põlvkonna Nissan Leaf-e Acenta või Tekna varustustaseme ja 24 kWh või 30 kWh akuga. Hind oleneb konkreetsest autost. Täielikke andmeid on võimalik näha Nissani veebilehelt.

 • Kui tihti tuleb elektriautodel akut vahetada?

Nissan Leafidel tuleks aktiivse kasutuse juures akut vahetada umbes 250 000 – 300 000 km vahel. Selleks hetkeks on esialgsest mahutavusest jäänud järgi 70-75%. Akuvahetuse oleme arvestanud viieaastase rendiperioodi sisse ja investorile ei too see mingeid lisakulutusi.

 • Mis juhtub, kui auto teeb avarii?

Kõik autod on kindlustatud liiklus- ja kaskokindlustusega. Avarii korral tehakse auto korda ja rentnikul on võimalik seda edasi kasutada.

 • Mis juhtub, kui auto teeb avarii ning läheb mahakandmisele?

Väga ränga avarii korral tasub kindlustus auto turuväärtuse, mille puhul leiame uue auto või tagastame investorile raha.

 • Kas turul on nõudlust sellise teenuse järele?

Turul on nõudlus täiesti olemas. Seda näitab hästi see, et Eestis on juba mitmeid firmasid, kes ainult elektriautosid kasutavad. Näeme oma klientidena ettevõtteid, kellel on tarvis palju lühikesi vahemaid sõita (kullerfirmad, autokoolid, müügiga tegelevad ettevõtted, jne).

 • Kas investor saab oma autoga ka antud võimalusest osa võtta?

See on täiesti võimalik. Sellise soovi korral tasub võtta ühendust info@elektritransport.ee.

 • Kes vastutab igapäevase auto hoolduse ning puhtuse eest?

Rentnikud, kes autosid meilt rendivad, hooldavad ja vastutavad igapäevaste tegevuste eest.

 • Kas teil on ka konkurente?

Ettevõtetele autode rentijaid on teisigi, kuid elektriautode rendi jaoks oleme turu nõudlust hinnanud piisavaks.

Back To Top